เล่นได้เต็มที่ BOOSTER PASS

ภาษาอังกฤษสำหรับทุกชั้น

1 เดือน
11.99/ต่อเดือน 
11.99 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
$ 14.99/ต่อเดือน 
$ 14.99 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
R$ 35.90/ต่อเดือน 
R$ 35.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
¥ 99.90/ต่อเดือน 
¥ 99.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
$ 29 900/ต่อเดือน 
$ 29 900 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
299/ต่อเดือน 
299 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
£ 9.99/ต่อเดือน 
£ 9.99 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
999/ต่อเดือน 
999 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
¥ 1 499/ต่อเดือน 
¥ 1 499 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
16 900/ต่อเดือน 
16 900 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
$ 199/ต่อเดือน 
$ 199 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
49.99/ต่อเดือน 
49.99 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
lei 49.99/ต่อเดือน 
lei 49.99 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
рубx 499/ต่อเดือน 
рубx 499 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
฿ 499/ต่อเดือน 
฿ 499 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
29.90TL/ต่อเดือน 
TL 29.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
NT$ 449/ต่อเดือน 
NT$ 449 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
CHF 14.99/ต่อเดือน 
CHF 14.99 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
Дин. 1 299/ต่อเดือน 
Дин. 1 299 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
119/ต่อเดือน 
119 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
SAR 59.90/ต่อเดือน 
SAR 59.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
Rp 194 900/ต่อเดือน 
Rp 194 900 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
2 090/ต่อเดือน 
2 090 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
334 000/ต่อเดือน 
334 000 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
AR$ 129.90/ต่อเดือน 
AR$ 129.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
$ 8 990/ต่อเดือน 
$ 8 990 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
S/. 44.90/ต่อเดือน 
S/. 44.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
Bs 99.90/ต่อเดือน 
Bs 99.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
£ 109.90/ต่อเดือน 
£ 109.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
MAD 129.90/ต่อเดือน 
MAD 129.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
AED 59.90/ต่อเดือน 
AED 59.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
RM 54.90/ต่อเดือน 
RM 54.90 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
KWD 4.49/ต่อเดือน 
KWD 4.49 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
1 เดือน
$ 17.99/ต่อเดือน 
$ 17.99 ค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน
6 เดือน
7.99/ต่อเดือน 
-33%
47.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
$ 9.99/ต่อเดือน 
-33%
$ 59.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
R$ 24.90/ต่อเดือน 
-31%
R$ 149.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
¥ 64.90/ต่อเดือน 
-35%
¥ 389.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
$ 19 900/ต่อเดือน 
-33%
$ 119 400 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
199/ต่อเดือน 
-33%
1 194 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
£ 6.99/ต่อเดือน 
-30%
£ 41.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
649/ต่อเดือน 
-35%
3 894 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
¥ 999/ต่อเดือน 
-33%
¥ 5 994 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
11 900/ต่อเดือน 
-30%
71 400 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
$ 139/ต่อเดือน 
-30%
$ 834 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
34.99/ต่อเดือน 
-30%
209.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
lei 34.99/ต่อเดือน 
-30%
lei 209.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
рубx 349/ต่อเดือน 
-30%
рубx 2 094 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
฿ 349/ต่อเดือน 
-30%
฿ 2 094 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
19.90TL/ต่อเดือน 
-33%
TL 119.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
NT$ 299/ต่อเดือน 
-33%
NT$ 1 794 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
CHF 9.99/ต่อเดือน 
-33%
CHF 59.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
Дин. 849/ต่อเดือน 
-35%
Дин. 5 094 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
79/ต่อเดือน 
-34%
474 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
SAR 39.90/ต่อเดือน 
-33%
SAR 239.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
Rp 129 900/ต่อเดือน 
-33%
Rp 779 400 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
1 390/ต่อเดือน 
-33%
8 340 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
219 000/ต่อเดือน 
-34%
1 314 000 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
AR$ 84.90/ต่อเดือน 
-35%
AR$ 509.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
$ 5 990/ต่อเดือน 
-33%
$ 35 940 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
S/. 29.90/ต่อเดือน 
-33%
S/. 179.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
Bs 69.90/ต่อเดือน 
-30%
Bs 419.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
£ 74.90/ต่อเดือน 
-32%
£ 449.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
MAD 84.90/ต่อเดือน 
-35%
MAD 509.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
AED 39.90/ต่อเดือน 
-33%
AED 239.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
RM 35.90/ต่อเดือน 
-35%
RM 215.40 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
KWD 2.99/ต่อเดือน 
-33%
KWD 17.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
6 เดือน
$ 11.99/ต่อเดือน 
-33%
$ 71.94 คิดค่าใช้จ่าย
ทุก 6 เดือน
12 เดือน
5.99/ต่อเดือน 
-50%
71.88 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
$ 7.99/ต่อเดือน 
-47%
$ 95.88 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
R$ 17.90/ต่อเดือน 
-50%
R$ 214.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
¥ 49.90/ต่อเดือน 
-50%
¥ 598.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
$ 14 900/ต่อเดือน 
-50%
$ 178 800 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
149/ต่อเดือน 
-50%
1 788 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
£ 4.99/ต่อเดือน 
-50%
£ 59.88 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
499/ต่อเดือน 
-50%
5 988 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
¥ 749/ต่อเดือน 
-50%
¥ 8 988 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
8 900/ต่อเดือน 
-47%
106 800 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
$ 99/ต่อเดือน 
-50%
$ 1 188 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
24.99/ต่อเดือน 
-50%
299.88 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
lei 24.99/ต่อเดือน 
-50%
lei 299.88 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
рубx 249/ต่อเดือน 
-50%
рубx 2 988 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
฿ 249/ต่อเดือน 
-50%
฿ 2 988 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
14.90TL/ต่อเดือน 
-50%
TL 178.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
NT$ 229/ต่อเดือน 
-49%
NT$ 2 748 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
CHF 7.49/ต่อเดือน 
-50%
CHF 89.88 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
Дин. 649/ต่อเดือน 
-50%
Дин. 7 788 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
59/ต่อเดือน 
-50%
708 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
SAR 29.90/ต่อเดือน 
-50%
SAR 358.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
Rp 99 900/ต่อเดือน 
-49%
Rp 1 198 800 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
990/ต่อเดือน 
-53%
11 880 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
169 000/ต่อเดือน 
-49%
2 028 000 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
AR$ 64.90/ต่อเดือน 
-50%
AR$ 778.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
$ 4 490/ต่อเดือน 
-50%
$ 53 880 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
S/. 21.90/ต่อเดือน 
-51%
S/. 262.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
Bs 49.90/ต่อเดือน 
-50%
Bs 598.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
£ 54.90/ต่อเดือน 
-50%
£ 658.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
MAD 64.90/ต่อเดือน 
-50%
MAD 778.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
AED 29.90/ต่อเดือน 
-50%
AED 358.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
RM 26.90/ต่อเดือน 
-51%
RM 322.80 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
KWD 2.29/ต่อเดือน 
-49%
KWD 27.48 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
12 เดือน
$ 8.99/ต่อเดือน 
-50%
$ 107.88 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
4.99/ต่อเดือน 
-58%
119.76 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
$ 5.99/ต่อเดือน 
-60%
$ 143.76 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
R$ 14.90/ต่อเดือน 
-58%
R$ 357.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
¥ 39.90/ต่อเดือน 
-60%
¥ 957.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
$ 12 900/ต่อเดือน 
-57%
$ 309 600 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
129/ต่อเดือน 
-57%
3 096 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
£ 3.99/ต่อเดือน 
-60%
£ 95.76 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
399/ต่อเดือน 
-60%
9 576 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
¥ 649/ต่อเดือน 
-57%
¥ 15 576 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
6 900/ต่อเดือน 
-59%
165 600 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
$ 79/ต่อเดือน 
-60%
$ 1 896 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
19.99/ต่อเดือน 
-60%
479.76 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
lei 19.99/ต่อเดือน 
-60%
lei 479.76 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
рубx 199/ต่อเดือน 
-60%
рубx 4 776 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
฿ 199/ต่อเดือน 
-60%
฿ 4 776 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
12.90TL/ต่อเดือน 
-57%
TL 309.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
NT$ 189/ต่อเดือน 
-58%
NT$ 4 536 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
CHF 5.99/ต่อเดือน 
-60%
CHF 143.76 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
Дин. 549/ต่อเดือน 
-58%
Дин. 13 176 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
49/ต่อเดือน 
-59%
1 176 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
SAR 24.90/ต่อเดือน 
-58%
SAR 597.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
Rp 79 900/ต่อเดือน 
-59%
Rp 1 917 600 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
849/ต่อเดือน 
-59%
20 376 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
139 000/ต่อเดือน 
-58%
3 336 000 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
AR$ 54.90/ต่อเดือน 
-58%
AR$ 1 317.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
$ 3 690/ต่อเดือน 
-59%
$ 88 560 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
S/. 18.90/ต่อเดือน 
-58%
S/. 453.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
Bs 41.90/ต่อเดือน 
-58%
Bs 1 005.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
£ 44.90/ต่อเดือน 
-59%
£ 1 077.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
MAD 54.90/ต่อเดือน 
-58%
MAD 1 317.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
AED 24.90/ต่อเดือน 
-58%
AED 597.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
RM 22.90/ต่อเดือน 
-58%
RM 549.60 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
KWD 1.89/ต่อเดือน 
-58%
KWD 45.36 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ
24 เดือน
$ 7.49/ต่อเดือน 
-58%
$ 179.76 ค่าใช้จ่าย
ครั้งเดียว
ไม่มีการต่ออัตโนมัติ

แผนราคา

การจ่ายเงินถูกต้อง
ยกเลิกได้ตลอดเวลา 
การเป็นสมาชิกจะต่ออัตโนมัติเมื่อคุณสิ้นสุดระยะการเป็นสมาชิกขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณว่าจะต่อหรือยกเลิกก็ได้ เมื่อคุณซื้อโปรแกรมแล้วควรใช้จนหมดอายุการใช้งานเพราะคุณไม่สามารถเีรียกเงินคืนได้

ลงทะเบียนคนอื่น

คุณต้องการจะให้ English Attack! การเป็นสมาชิกของคนในครอบครัวหรือเพื่อน ตรวจดูที่การ์ดของขวัญ บัตรของขวัญ
BOOSTER PASS ค่าธรรมเนียม
 • ได้รับสิทธิ์การใช้ 1042 Video Booster แบบฝึกหัดตามหมวดหมู่และระดับความยาก
 • ได้รับสิทธิ 4912 คำอธิบายกลุ่มคำเป็นภาษาอังกฤษ 307 ใจความสำคัญ Photo Vocab พจนานุกรมภาพ 
 • เล่นเกมส์ทั้งหมด ฝึกเกมส์ การรวมกันของเกมส์มากกว่า 2,500 เกมส์ 
 • เรียนรู้คำกริยาที่ไม่ปกติกับ Verb Dash
 • ปรับปรุงการฟังของคุณด้วย Say What เกมส์คาราโอเกะจากวิดีโอ

เราสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรหรือเปล่า มีปัญหาเรื่องเพิ่มทักษาหรือเปล่า ติดต่อทางเราเรายินดีช่วยเหลือ ติดต่อเรา
 • Alicea Silva
  23 ปี
  Sao Paulo,
  บราซิล
  มหัศจรรย์ที่สุด เวปนี้สนุกและน่าสนใจมาก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเหมือนงานอดิเรกสำหรับฉัน ไม่ใช่งานหนักอีกต่อไป ฉันเป็นสมาชิกและรักในการเรียนรู้ทุกบท ฉันเรียนรู้การแสดงออก ความคิด บทบรรยายเป็นหลายร้อยเรื่องที่มีประโยชน์และฉันก็ยังจำสิ่งเหล่านี้ได้อยู่
 • Francois Barq
  37 ปี
  Vincennes,
  ฝรั่งเศส
  ภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับงานฉันมากและฉันกำลังเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษหลายหลายวิธี แต่ก็ยกเลิกทุกทีหลังจากเรียนได้ 2-3วัน ตอนนี้ต้องขอขอบคุณ.  English Attack!    ตอนนี้ฉันฝึกภาษาอังกฤษสัปดาห์ละหลายครั้ง ฉันรักในการเรียนรู้ จากแบบฝึกหัดและเกมส์จากวิดีโอ